İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı

İnternet-teknoloji kullanımı ile ilgili üzün süreli zihinsel meşguliyet, erişim isteğini durduramama, günlük hayat çeşitli düzeylerde bozulmasına karşın internet-teknolojiyi kullanmayı sürdürme, giderek artan sürelerde internette zaman geçirmek, kullanma olanağı bulunamadığı zaman arama ve aşerme davranışları gibi internetin-teknolojinin aşırı ve kötü kullanımı ile ilgili bir durumdur. 

Teknoloji ve internet çağın gerekliliği olsa da kullanımı dikkat gerektiren durumlardır. Doğru ve dikkatli kullanılmadığında tüm yaşamı olumsuz etkiyebilecek duruma gelebilir. Çocuklara doğru kullanımı öğretmek ebeveynlerin önemli bir görevidir. Amaçtan ziyade araç olduğunu rol model olarak göstermek gerekir. Yasaklayıcı tutumdan ziyade yapılandırılmış kullanım daha doğrudur. Bir diğer önemli konu ebeveynlerin teknolojiyi çocuk bakıcısı olarak kullanmalarıdır. Kıyafet giydirirken, yemek yedirirken, ağlayan çocuğu sustururken…vb. durumlarda sık bir şekilde kullanılır. Bu şekilde hayatın temeline yerleştirmiş olurlar. Teknolojiyi ve interneti kullanırken rol model olunduğunu unutmamak ve ona göre hareket etmek gerekir.

 

Bağımlılık İçin Risk Faktörleri:

-Psikopatoloji(Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Depresyon, Sosyal Fobi)

-Tıbbi Rahatsızlıklar(süreğen ve hareketi engelleyen durumlar)

-Düşük kendilik değerine sahip olma

-İtici etkenler(internette gerçek kimliğin saklanabilmesi, kendini farklı gösterebilme, sıkıntı azaltma ve rahatlatıcı etkisi)

-Kişisel yatkınlık

-Ailesel Faktörler(çocukların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri uğraşılarının olmaması(yaz tatilini sürekli evde geçirme), ebeveynlerin rol model olması, aile içi iletişimin kötü olması, çocukla yeteri kadar ilgilenmeme vb.) 

-Çekici etkenler(internet üzerinden kumar, oyun, sohbet gibi bağımlılık yapıcı uygulamalara erişilmesi, internete ve internet üzerinden bilgiye kolay ulaşılabilirlik, sosyal etkileşimi ve fikir alışverişini kolaylaştırma, internetin diğer medya araçları arasında daha kolay haberleşmeyi sağlaması gibi)

 

Bağımlılığa Bağlı Olarak Oluşabilen Problemler

-Aile içi ilişkilerin bozulması,

-Kişilerarası ilişkilerin bozulması,

-Ders başarısında düşme, okulu bırakma vb.,

-Öfke, sinirlilik problemleri,

-Uyku döngüsü bozulması,

-Obezite, 

-Sırt ağrısı ve postür bozuklukları,

-Göz problemleri,

-Karpal tünel sendromu,

-Dikkat eksikliği, 

-Epileptik nöbet(havale-sara hastalığı) vb. durumların riski artmaktadır.

 

Tedavi Seçenekleri

İnternet-teknoloji bağımlılığı tedavi edilebilen bir durumdur. Tedavi edilmediği takdirde giderek daha büyük bir sorun haline gelmekte ve kişinin yaşamını tamamen aksatabilecek(yemek-uyku dahil) duruma gelebilmektedir. Erken müdahele tedavide başarı oranını etkilemektedir. Tedavi için bir uzmandan yardım alınmalıdır. Etkili tedavi seçenekleri:

 1. Psikoterapi
 2. İlaç tedavisi(gerektiğinde-altta yatan veya eşlik eden başka durum olduğunda)

 

Ailelere Bazı Öneriler

 1. Aile içi ilişkileri geliştirmek.
 2. Çocukla özel vakit geçirmek.
 3. Rol model olmak.
 4. Özellikle tatillerde olmaz üzere çocuk için uğraşılar oluşturmak(kurs, oyun vb.)
 5. Çocuğun sosyal medya hesapları varsa onunla arkadaş olmak.
 6. Bilgisayar, tablet ve telefon vb. kullanımını yapılandırmak.
 7. Sosyal becerileri elde etmesine yardımcı olmak,
 8. Bilgisayarı ortak alanda bulundurmak(oturma odası vb.).
 9. İnterneti güvenli modunu-aile modunu aktifleştirmek.
 10. İnternet kullanımı ile ilgili hedefler belirlemek(ne için, nerde, ne kadar ve nasıl kullanılacağı vb.)
 11. Uzun süre kullanım yerine molalı kullandırtmak.
 12. Uyku saatine dikkat etmek. Özellikle ergenler uykularını etkileyecek şekilde telefonla sabaha kadar uğraşabilirler. Bu da tüm yaşamını etkileyecektir. Gerekirse ve önerilen yatağa gitmeden önce tüm aile bireyleri özellikle telefonları belirli ve güvenli, kontrol altında olan bir yere bırakmalıdırlar. Uyanma için manuel veya dijital saatleri kullanmak.
 13. Gerektiğinde bir uzmandan yardım almak.