DEHB’nin oluşmasında genetik yatkınlık ve çevresel faktörler yer almaktadır.

  1. Genetik Faktörler: DEHB’nin oluşmasında temel sebebin genetik olduğuna dair kanıtlar artmaktadır. DEHB’nin genetiği çok karmaşıktır ve oluşmasında bir çok gen rol oynamaktadır(poligenetik). Özellikle dopamin ile ilişkili genlerin önemli bir rolü vardır.DEHB’de genetik geçişin % 76 civarında olduğu tespit edilmiştir. DEHB’li çocukların hem ebeveynlerinde hem de kardeşlerinde DEHB görülme riski normal kişilere göre 2-8 kat daha fazladır.
  2. Kimyasal Faktörler: Bu alanda yapılan çalışmalarda başta dopamin olmak üzere noradrenalinin ve serotoninin etkisinin olabileceği tespit edilmiştir.
  3. Anatomik-Yapısal Faktörler: DEHB’lilerde beyin hacmi normal kontrollerden küçüktür. Bu küçüklük özellikle beynin ön bölgesinde daha barizdir. DEHB’de etkilenen alanlar özellikle beynin ön bölgesi ve beyinciktir. Ayrıca yapılan çalışmalarda beynin ön bölgesinde aktivitenin azaldığı tespit edilmiştir. 
  4. Çevresel Faktörler:
  • Doğum öncesinde: genç ve ileri anne yaşı, ailede DEHB, hamilelikte enfeksiyon, sigara ve alkol kullanımı, annede stres kaygı, düşük folik asit düzeyini olması.
  • Doğumda: düşük doğum ağırlığı, doğumsal zorluklar-problemler
  • Doğum sonrasında: ebeveynde antisosyal davranışlar, parçalanmış aile, erke yaşta duygusal yoksunluklar ve ihmal olması.