OSB TEDAVİSİ

Mucizevi tedavisi olmayan bir durum için, genelde sayısız tedavi yöntemi geliştirilir. Etkinliği bütün olgularda kanıtlanmış bir yöntem henüz söz konusu değildir. En çok kanıta dayalı veri olan tedavi yaklaşımı eğitsel tedavi yaklaşımlarıdır.

En iyi tedavi yöntemi şu an temel olarak erken, iyi yapılandırılmış eğitim programlarıdır. Bu programlar yoğun olmalı ve evde ailelerin de uygulayabilir nitelikte olmalıdır. Haftalık 20-40 saatlik yapılandırılmış, davranışçı, ayrıca sosyal beceriyi destekleyen eğitimlerin etkili olduğu bilinmektedir.

Şu anda pek çok çocuk sadece haftada  bir iki saat eğitim merkezlerinde verilen eğitimler  ile yetinmektedirler. Bu  oldukça yetersizdir. Bu durumda yoğun eğitim programı evde aile  bireylerince de desteklenmelidir. Eğitim programları çocuğun yaşam becerilerini artırmalıdır. Bu özbakım, sosyal beceri, iletişimsel becerileri ve tekrarlayıcı, uygun olmayan davranışlarla baş etmeyi hedefleyen programlardır. Bu eğitimler ebeveyni aktif olarak sürece katmalı, çocuğun evdeki süreci nasıl geçirdiğine süpervizyon verilmelidir.

Gereken olgularda konuşma terapisi mutlaka uygun yaşta başlanmalıdır.

İlaç Tedavileri

OSB’nin temel belirtilerini iyileştiren bir ilaç henüz geliştirilmemiştir. Çoğunlukla ilaç tedavileri eşlik eden sorunlar için kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak hiperaktivite, öfke, dikkat sorunları, takıntılar, korku gibi durumlar verilebilir.