DEHB düşük zekalıdan, yüksek zekalıya kadar her zeka düzeyinde görülebilen bir durumdur yani zeka ile ilişkili bir durum değildir.

Yüksek zeka bazen maskeleyici olabilmekte ve tanı ihmal edilmektedir. Bunun nedeni bu kişilerin ortalamanın üstünde performans göstermeleridir. Fakat her ne kadar ortalamanın üstünde başarı gösterselerde bu başarı onların zeka seviyesinin altında bir seviyededir. Yüksek zeka DEHB’nin yol açtığı kayıpları azaltmakla birlikte tam olarak DEHB’nin yol açtığı fiziksel-zihinsel problemlere karşı korumamaktadır.