Pek çok diğer süreğen bozuklukta olduğu gibi, DEHB’ li grupta da ailelerin eğilimi alternatif tedavileri kullanmak yönündedir. Bu alandaki genel yanlış inanışlar pek çok bozuklukta olduğu gibi, DEHB’ lilerde de alternatif tedavilere eğilimi arttırmaktadır. Alternatif tedavilere yönelme sebepleri:

 1. Bozukluğun süreğen olması ve uzun süre ilaç kullanmak gerekliliği.
 2. Alternatif yöntemlerin DEHB’ yi kesin tedavi edecek şekilde iddia edilmesi .
 3. Medyanın etkisi,
 4. Kullanılan ilaçların olası yan etkileri. Ailelerin gözden kaçırdığı bir diğer önemli konu ise alternatif yöntemlerinde yan etkisinin olabileceğidir.

Çinko

      Popüler yöntemlerden biridir. Yapılan araştırmalarda tedaviye çinkonun eklenmesinin DEHB belirtilerinde düzelmeye yol açtığı tespit edilmiştir. Çinko eksikliğinde bilişsel yetersizlik oluşmakta ve Türkiye’de sık görülebilmektedir. Kan düzeyine bakılarak tedaviye çinkonun eklenmesi yararlı olabilir.

EEG Biofeedback(Neurofeedback)

      EEG 4 dalgadan oluşmaktadır. Delta genelte uyku halinde, beta beynin aktif çalıştığı durumlarda ve konsantrasyon sırasında, alfa zihnin aktif çalışmadığı durumlarda ve teta ise hafif uyku ve gündüz düşleri sırasında görülen dalgalarıdr.

Bu yöntemle DEHB’ li bireylerde beyin etkinliklerinin kontrolünü bireyin kazanmasını hedeflediğini bildiren bir yaklaşımdır. Teta/beta eğitimi ve yavaş potansiyellerin eğitimi DEHB’lilerde sık kullanılan iki protokoldür. Bireyin kafasına elekrotlar konulmakta ve bilgisayarda tespit edilen dalgalarla ilgili bireye görsel ve işitsel geri bildirimler verilir. Genelde 30-50 seanslık uygulamalardan söz edilmektedir ve her bir seans 30-60 arasında sürmektedir.

      Bu alanda yapılan bazı çalışmalarda olumlu etkilerde söz edilmesine rağmen bu çalışmaların yöntemsel yetersizlikler fazladır. Bu yöntemin en ciddi problemleri:

 • Toplamda 4-6 ay süren, haftada birkaç günlük programlardır, buna devam etmek zordur.
 • DEHB’li bireylerin oturmakta güçlük çekmesi ve bu seansların uzun sürmesi.
 • Uzun vadedeki etkinliği ile ilgili veriler yetersizdir.
 • Maliyetinin yüksek oluşu(30-50 seans).
 • Bu yöntemin pek çok yan etkisi vardır. Örnek: öfke nöbetleri, gerginlik, yorgunluk, uyku problemler, bilişsel bozulmalar, alt ıslatma vb. durumlardır.
 • DEHB’ nin oluşmasında beyin dalgalarının önemli etkisinin olduğunu gösteren kanıt yoktur.

Kaynak:

 1. Yaşam Boyu DEHB-Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
 2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler, Nöropisikiyatri Arşivi, Doç. Dr. Ayşe Kılınçaslan, Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes

Ağır Metal Şelasyonu

      Kurşun, civa ve alüminyum ağır metallerdir ve sinirsel(nöronal) hasara yol açabilir. Yapılan çalışmalarda bu hasarla DEHB oluşumu arasında ilişki saptanmamıştır. Bundan dolayıda şelasyonun tedavide yeri yoktur.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

      DEHB’ de etkinliğine dair hiçbir kanıt yoktur. Bu yaklaşımın yararı olmaması bir yana akciğerlerde travma, dişlerde hasar, nöbet ve hatta ölümler bildirilmiştir.

Eleminasyon Tedavisi

      Koruyucu, renklendirici ve belirli tür gıda maddeleri ile DEHB arasında yapılan araştırmalarda bu diyetin plasebodan üstün olmadığı gösterilmiştir.

Demir Tedavisi

      Demir eksikliği olmayan kişilerde demir preparatlarına ihtiyaç yoktur.

Omega Yağ Asitleri 

            Bazı çalışmalarda kimi bireylerde olumlu etkinin bildirilmesi ve yan etkisinin olmaması sebebiyle kullanılabilir.