Davranım Bozukluğu

Davranım Bozukluğu

Kişinin yaşından ve kendisinden beklenilen toplumsal ve ahlaki kuralları ihlal etmesi ve sürekli, tekrarlayıcı şekilde başkalarının haklarına saldırmasıdır.

Belirtileri

Genellikle çocukluk çağında başlar. Çevredeki insanlara-canlılara-hayvanlara zarar verme ve acımasız davranma, sık bir şekilde kavga dövüş başlatma, eşyalara zarar verme, kibritle çakmakla oynama, bile bile yangın çıkartma, evden kaçma, eve çok geç gelme, okuldan kaçma, bıçak gibi tehlikeli aletlerle uğraşma, küfür etme, kabadayılık etme, gözdağı verme, yalan söyleme, hırsızlık görülebilir. Tedavi edilmediği takdirde ilerde madde-alkol bağımlığı riski, sigara bağımlılığı ve suça karışma riski artmaktadır.

Nedenleri ve Sıklığı

Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Olası risk faktörleri düşük sosyoekonomik düzey, parçalanmış aile, çocuğun büyütülmesi sırasında aşırı cezalandırılması veya hiçbir engellemeyle karşılaşmaması, aile içi olumsuzluklar sayılabilir. Yapılan çalışmalarda sıklığı da % 1-16 arasında bulunmuştur.

Tedavi

En önemli erken tanı konulması ve erken tedavi edilmesidir. Ayrıca tedavide bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerekir.

 1. Psikososyal Yaklaşım(Anne-baba davranış eğitimi)
 2. İlaç tedavileri(hem davranım bozukluğu hem de eşlik eden bozukluklar için ihtiyaç halinde kullanılmaktadır)
 3. Psikoterapi
 4. İlaç + Psikoterapi + Psikososyal Yaklaşım(İhtiyaç halinde birlikte kullanılabilir)

Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu(KOKG)  

Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu(KOKG)  

Belirli gelişim dönemlerinde veya özel durumlarda çocuk ve ergenlerde karşı gelme, kurala uymama durumu olabilir. Bu davranışlar bu tarz davranışlar beklenenden daha sık ve şiddetli ortaya çıkar. Belirli bir seviye ve süreden sonra kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başlar.

Belirtileri

Çatışmalar sıklıkla kontrolü ele geçirmek içindir. Bu kişiler verdikleri tepkiler konusunda kendilerini haklı görürler ve herhangi bir problem için başkasını suçlarlar. Her ne kadar karşı gelmeler olsa da davranım bozukluğundaki gibi başkalarının haklarına saldırmazlar. Problem davranışlar çoğunlukla evde ve otorite figürlerine karşı olmakla birlikte okulda, arkadaşlarıyla etkileşim halinde de ortaya çıkabilir. Öfke nöbetleri çoğunlukla çocuğun istekleri reddedilince ortaya çıkar.

Bu çocuk ve ergenlerde çoğunlukla aşağıdaki belirtiler gözlemlenir;

 • Sık sık tepeleri atar.
 • Sık sık alınganlık gösterir ya da kolayca kızarlar.
 • Sık bir şekilde öfkeli, kırgın ve güceniktirler.
 • Otorite figürleriyle sık sık tartışmaya girerler.
 • Kurallara karşı uymazlar ve otorite figürlerine karşı gelirler.
 • Sık sık bile bile başkalarını kızdırırlar.
 • Kendi hataları için başkalarını suçlarlar.

Eşlik Eden Bozukluklar

 KOKG bozukluğunda sık bir şekilde psikiyatrik bozukluk eşlik etmektedir. Bunların varlığı tabloyu daha da kötüleştirebilmektedir. Tedavinin belirlenmesi ve tedavinin seyri açısından bunların tespiti ve tedavisi önemlidir. En sık eşlik eden bozukluklar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(en sık eşlik eden bozukluk, % 40-70 oranında) ve Davranım Bozukluğudur.

Sebepleri ve Sıklığı

Olası risk faktörleri arasında genetik, zayıf aile ilgisi, anlaşmazlıklar, aile içi şiddet, aile uyumsuzluğu, çocuk istismarı, ailede psikiyatrik bozukluk olması ve çocuk ile ebeveynler arasında bağlanma probleminin olmasıdır.

Dünya genelinde sıklığı ortalama % 3.3’ tür ve erkeklerde daha fazla görülmektedir.

Tedavi

En önemli nokta eşlik eden bozukluklar sık olduğu için eşlik eden bozuklukların belirlenerek tedavi edilmesidir. Ayrıca tedavide bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerekir.

 1. Psikososyal Yaklaşım(Anne-baba davranış eğitimi)
 2. İlaç tedavileri(hem KOKG hem de eşlik eden bozukluklar için ihtiyaç halinde kullanılmaktadır)
 3. Psikoterapi(Bilişsel davranışçı terapi)
 4. İlaç + Psikoterapi + Psikososyal Yaklaşım(İhtiyaç halinde birlikte kullanılabilir)