DEHB tanısı klinik görüşmelere dayalı olarak konulur. Klinik görüşmede hem çocuktan, hem aileden veya bakımı üstlenen kişiden hem de öğretmenden-okuldan alınan bilgiler doğrultusunda tanı konulmaktadır.

Dikkat eksikliği ve/veya hiperaktivite bozukluğu tanısı için belirtilerin 12 yaşından önce başlaması, süreğen olması, en az 6 ay sürmesi, en az iki ortamda görülmesi ve kişinin işlevselliğini(akademik, sosyal, günlük hayat vb.) yaşantısını etkilemesi gerekmektedir.

Testle veya Ölçekle DEHB Tanısı Konulur Mu?

Testlerle veya ölçeklerle tanı konulmaz. Testler ve ölçekler klinik görüşmeyi desteklediği zaman anlam kazanmaktadır.

Gerekli görülen durumlarda tanıyı destekleme açısından test veya ölçek uygulanabilmektedir. İhtiyaç halinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite benzeri tablolar oluşturabilen hastalıkların(guatr, demir eksikliği, B12-folik asit ekiskliği vb.) tespiti için kan tetkikleri istenebilir.