1. DEHB-Bileşik Tip: İki belirti grubundan da belirtiler içermektedir. Klinik başvurular en çok bu tipte olmaktadır.
  1. DEHB-Dikkat Eksikliği Baskın Tip: En yaygın tiptir. Kızlarda daha fazla görülmektedir. Bu alt tipin tanısı çok sık edilmektedir. Sıklıkla içe dönük bireylerdir. Kaygı bozukluğu veya depresyonla başvurabilirler.
  1. DEHB-Hiperaktivite/Dürtüsellik Baskın Tip