Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu(KOKG)  

Belirli gelişim dönemlerinde veya özel durumlarda çocuk ve ergenlerde karşı gelme, kurala uymama durumu olabilir. Bu davranışlar bu tarz davranışlar beklenenden daha sık ve şiddetli ortaya çıkar. Belirli bir seviye ve süreden sonra kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başlar.

Belirtileri

Çatışmalar sıklıkla kontrolü ele geçirmek içindir. Bu kişiler verdikleri tepkiler konusunda kendilerini haklı görürler ve herhangi bir problem için başkasını suçlarlar. Her ne kadar karşı gelmeler olsa da davranım bozukluğundaki gibi başkalarının haklarına saldırmazlar. Problem davranışlar çoğunlukla evde ve otorite figürlerine karşı olmakla birlikte okulda, arkadaşlarıyla etkileşim halinde de ortaya çıkabilir. Öfke nöbetleri çoğunlukla çocuğun istekleri reddedilince ortaya çıkar.

Bu çocuk ve ergenlerde çoğunlukla aşağıdaki belirtiler gözlemlenir;

 • Sık sık tepeleri atar.
 • Sık sık alınganlık gösterir ya da kolayca kızarlar.
 • Sık bir şekilde öfkeli, kırgın ve güceniktirler.
 • Otorite figürleriyle sık sık tartışmaya girerler.
 • Kurallara karşı uymazlar ve otorite figürlerine karşı gelirler.
 • Sık sık bile bile başkalarını kızdırırlar.
 • Kendi hataları için başkalarını suçlarlar.

Eşlik Eden Bozukluklar

 KOKG bozukluğunda sık bir şekilde psikiyatrik bozukluk eşlik etmektedir. Bunların varlığı tabloyu daha da kötüleştirebilmektedir. Tedavinin belirlenmesi ve tedavinin seyri açısından bunların tespiti ve tedavisi önemlidir. En sık eşlik eden bozukluklar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(en sık eşlik eden bozukluk, % 40-70 oranında) ve Davranım Bozukluğudur.

Sebepleri ve Sıklığı

Olası risk faktörleri arasında genetik, zayıf aile ilgisi, anlaşmazlıklar, aile içi şiddet, aile uyumsuzluğu, çocuk istismarı, ailede psikiyatrik bozukluk olması ve çocuk ile ebeveynler arasında bağlanma probleminin olmasıdır.

Dünya genelinde sıklığı ortalama % 3.3’ tür ve erkeklerde daha fazla görülmektedir.

Tedavi

En önemli nokta eşlik eden bozukluklar sık olduğu için eşlik eden bozuklukların belirlenerek tedavi edilmesidir. Ayrıca tedavide bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerekir.

 1. Psikososyal Yaklaşım(Anne-baba davranış eğitimi)
 2. İlaç tedavileri(hem KOKG hem de eşlik eden bozukluklar için ihtiyaç halinde kullanılmaktadır)
 3. Psikoterapi(Bilişsel davranışçı terapi)
 4. İlaç + Psikoterapi + Psikososyal Yaklaşım(İhtiyaç halinde birlikte kullanılabilir)