Çocuk ve Ergenlerde Sinirlilik & Öfke Problemi

Herkes hayatının bir döneminde kızgın olmuştur. Öfke-sinirlilik, bir şeyin yolunda gitmediğini gösteren normal bir duygudur. İnsanlar istediklerini alamazlarsa, öfkelendirilirlerse, hakaret edilmişse öfkelenirler. Aslında öfke ve sinirlilik hak ve adalet ile ilişkilidir. Kişinin hakkını savunabilmesi, hakkını araması, adaletsizliğe uğradığında buna önlem alabilmesi açısından önemli ve gerekli bir duygudur.

Bununla birlikte, bazen insanlar yanlış sebeplere kızarlar veya öfkelerini uygunsuz şekilde ifade ederler. Öfkemiz yüzünden söylediklerimiz veya yaptığımız şey üzerinde kontrolü kaybedersek kendimiz ve diğer insanlar için her türlü problemi oluşturabilir.

Öfke-sinirliliğe bir sürü faktör rol oynamaktadır. Kimisi normal bir durumken kimisi de müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Örneğin yorgun olan bir insanın normalden daha fazla olması beklenebilir. Bir diğer yandan her şeyini öfke ve sinirlilikle halletmeye çalışan bir kişi de olabilir.

Peki öfke-sinirliliğe ne zaman müdahale edilmelidir? Eğer öfke-sinirlilik kişinin günlük yaşamını kısıtlamaya, işlevselliğini bozmaya başlarsa müdahale edilmesi gerekir. Bu açıdan öfke ve sinirliliğin altında yatan nedeni çok iyi irdelemek ve gerekirse müdahale etmek gerekir.

Olası Nedenleri

 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk veya uyku problemi
 • Açlık veya beslenme problemleri
 • Kardeş kıskançlığı
 • Yolculuk
 • Hastalık geçirilmesi
 • Ev, okul veya mekan değişikliği
 • Evden birisinin ayrılması veya eve birisinin gelmesi
 • Sevilen birisinin kaybedilmesi, ayrılığı
 • Disiplin eğitimi, ebeveynlik ve yetiştirilme tarzı
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 • Karşıt olma karşıt gelme veya davranım bozukluğu
 • Ayrılma anksiyetesi
 • Çocuk ve ebeveyn arasındaki bağlanma problemi
 • Konuşma problemi(konuşmada gecikme, kekemelik)
 • Anksiyete bozuklukları(özgül fobiler, sosyal fobi vb.)
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Depresyon
 • Otizm
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • Alkol-Madde bağımlılığı
 • Oyun-bilgisayar-teknoloji bağımlılığı
 • Akran problemleri
 • Ev içinde yaşanan problemler
 • Süreğen hastalık(şeker hastalığı, astım vb.)
 • Tıbbi hastalıklar(guatr vb.)

Tedavi

            Altta yatan duruma, aciliyetine ve şiddetine bağlı olarak tedavi düzenlenir.

 • Psikoterapi(Bilişsel davranışçı terapi, ebeveyn eğitimi vb.) (ihtiyaç durumuna göre hem öfke-sinirlilik hem de altta yatan durum için kullanılabilir)
 • İlaç tedavileri(ihtiyaç durumuna göre hem öfke-sinirlilik hem de altta yatan durum için kullanılabilir)
 • Psikoterapi + ilaç tedavileri