OTİZM TEK BİR BOZUKLUK  MUDUR?

Otizm veya otistik bozukluk benzer tablolar ile birlikte otistik spektrum veya yelpazeyi oluşturmaktadır. Bu yelpazede asperger bozukluğu, otistik bozukluk ve atipik otizm vardır.

Otistik bozukluk terimi hem sosyal, hem iletişimsel hemde tekrarlayıcı davranışlar gösteren olgular için kullanılmaktayken, dil gelişim gecikmesi olmaksızın sosyal kısıtlılık ve takıntılı davranışları olan bireylerde asperger bozukluğundan söz edilmektedir. Atipik otizm genelde 3 grup belirti değil de sadece temel belirtilerden 2 grubu gösteren veya farklı başlangıç yaşı gösteren olgularda kullanılmaktadır.