Otizm spektrum bozukluğu(OSB), çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarından biridir. Belirtileri yaşamın ilk üç yılında başlamaktadır. Temel belirtileri sosyal–duygusal gelişmede  gecikme  ve sapmalar, konuşma gecikmesi veya olmaması ve tekrarlayıcı davranışlardır.