OSB TANISI NASIL KONULUR?

Tanı ebeveynlerden ayrıntılı bilgi ve öykü almak, çocuğu gözlemlemek ve gereken tıbbi incelemelerin yapılması ile gerçekleşir. Ayrıca doğal ortamda çocuk ile etkileşimleri yansıtan video görüntüleri de izlenir. Zeka, gelişim ve konuşma düzeyi tespit edilir. İşitme ve görme açısından değerlendirilir. Gerektiğinde bunlara yönelik testler istenir(gelişim testi, işitme testi vb.). Gereken durumlarda ileri tetkiklerde(kromozom analizi, EEG, MR vb.) istenebilmektedir. Tüm bu aşamalardan sonra tanı konulur ve tedavi düzenlenir.