OTİZM TANISI KONULDUKTAN SONRA TAKİBİ NASIL YAPILMALIDIR?

Bu tanıyı almış çocuklar genelde pek çok meslek grubunun iş birliği ile takip edilmeleri uygundur. Eğitsel tedavi özel eğitimciler tarafından yapılmaktadır. Özel eğitime devam eden bu çocuklar mutlaka belli aralıklarla (3-4 ay da bir) konunun uzmanı bir çocuk psikiyatrisi tarafından değerlendirilip, gözlemleri ve klinik değerlendirmesi eğitimcilerle paylaşılmalıdır. Çocuk psikiyatri takibi sadece ilaç yazmak için değildir. Çocuk psikiyatrsinin görevi hem gidişatı değerlendirilip, klinik olarak sorunlu alanları tespit edip müdahele etmek, görüşlerini çocuğu takip eden diğer meslek grupları (özel eğitimci, konuşma terapisti) paylaşmak, hem de otizm dışı eklenen psikiyatrik sorunları tanımlamak ve onlar için de gerekirse başka tedaviler (ilaç vb) düzenlemektir. Otistik bireylerde çok sık başka psikiyatrik ve davranışsal sorunlar görülmektedir. Uyku, beslenme sorunları, tuvalet eğitimi, öfke patlamaları, hiperaktivite, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, kaygılar, fobiler, tikler sıktır. Bu problemlerin tedavisi otizme oranla daha kolay olup, psikiyatrik yardımdan yaralanabilirler, bu problemlerin çözümü otizm tanısı almış çocukların yaşam kalitesini artırır ayrıca öğrenme ve eğitim süreçlerine çok katkı sağlar.

Bu sebeplerden dolayı çocuk psikiyatrları özel eğitime gönderdikleri her olgunun takip sorumluluğunu üstlenmeli, özel eğitim programı ve konuşma terapisine devam eden olguların psikiyatrik ve tıbbı bakımını yürütmelidirler. Özel eğitime devam eden aileler de çocuk psikiyatrisindeki rutin muayenelerini ihmal etmemeleri gerekmektedir.