OSB SIKLIĞI

En son yapılan araştırmalarda sıklığı 1/68 olarak saptanmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görülmektedir.

Otizm Sıklığı Neden Artmıştır?

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte aşağıdaki durumlar olası etkenlerdir:

  • Tanı ölçütlerinin-kriterlerinin değişmesi
  • Hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması
  • Hem ebeveynlerin hem toplumsal farkındalığın artması
  • Ebeveyn olma yaşının geçmişe oranla artması