OSB’ NİN SEYRİ NASILDIR?

OSB, süreğen bir bozukluktur. Az bir kısmı çocukluk çağında spektrum dışına çıkmaktadır. Gidişi belirleyen etmenler şunlardır:

  • Zeka Durumu: Çocukluk çağındaki zeka düzeyi belirtilerin hafiflemesi için önemli bir yordayıcıdır yani zeka olumlu yönde etki eder.
  • Belirti Şiddeti: Belirti düzeyinin ağır olması gidişatı olumsuz etkileyebilmektedir.
  • Dil Becerileri: Erken yaşta dil becerileri edinimi olumlu bir faktördür.
  • Eşlik Eden Bozukluklar: Çocukluk çağındaki ek psikiyatrik bozukluk yetişkin çağda da daha fazla psikiyatrik sorun yaşanması durumunu arttırmaktadır.
  • Uygun Eğitsel Tedavi-Tedavi Yoğunluğu, Kalitesi ve Süresi
  • Erken Tanı: Erken tanı ve müdahale gidişatı olumlu yönde etkilemektedir.

Genel olarak gidişatı en çok belirleyen faktörler zeka düzeyi ve dil gelişimidir. Erken tanı, uygun eğitsel tedaviler ve ortak dikkatin gelişmiş olması da gidişatı olumlu etkileyen faktörlerdir.

Son yıllarda  otizm tanısı alan çocukların bir kısmının  uygun yoğun-eğitim programları ile tam düzelme gösterdiği ve otistik özelliklerini kaybettiklerini görmekteyiz. Bu düzelmeyi göstermeyenlerde, dil gelişimi iyiyse, zeka normal ise bağımsız –yarı bağımsız yetişkin hayatı söz konusudur, ancak dil gelişimi olmayan, zeka özrü eşlik eden grup maalesef yetişkinlere bağımlı hayat yürütmektedir.