OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Otizm spektrum bozuklukları, birçok etkenin etkileşimi sonucu gelişen bir beyin gelişim bozukluğudur. Neden olan faktörler aşağıda sunulmuştur.

Beyindeki Yapısal (Nöroanatomik)     

OSB’de beyin gelişimi ve çalışması diğer çocuklardan farklıdır. Beyin yapısı ve işlevlerini inceleyen çalışmalarda beynin belli bölgelerinde işlev ve yapı farklılığından söz etmektedirler. Bu grupta üç yaş öncesinde(özellikle 6-14 aylık arası) beyinde büyüme oluşur. Daha sonra bu büyüme durur. Bu büyüme özellikle amigdala(sosyal davranış ve duygularla ilgili bölüm), temporal lob(dil gelişimi ile ilgili), frontal korteks(dikkat ile ilgili) ve beyincikte oluşmaktadır. Buna ek olarak bu bölgeler arasında bağlantı bozukluğu olduğu ve bu bölgelerin uyumlu çalışmasında problem yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bunlara ek olarak bu bölgelerde hem azalmış hem de çoğalmış aktivasyon saptanmıştır.

Beyindeki Kimyasal Değişiklikler

          Bu alanda yapılan çalışmalarda sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan kimyasallardan olan glutamat ve serotoninin etkisinin olabileceği tespit edilmiştir.

Genetik Etmenler

OSB’nin temel sebebin genelde genetik faktörler olduğu düşünülmektedir. OSB’nin genetiği çok karmaşıktır ve oluşmasında bir çok gen rol oynamaktadır(poligenetik).

Çevresel Etmenler

İleri baba yaşı ve ileri anne yaşı ile ilişkili kanıtlar artmaktadır. Diğer muhtemel çevresel risk faktörlerinin etkileri net olarak ortaya konmuş değildir.