ASPERGER BOZUKLUĞU NEDİR?

Otistik bozukluk terimi hem sosyal, hem iletişimsel hemde tekrarlayıcı davranışlar gösteren olgular için kullanılmaktayken, dil gelişim gecikmesi olmaksızın sosyal kısıtlılık ve takıntılı davranışları olan bireylerde asperger bozukluğundan söz edilmektedir.  Artık ayrı bir bozukluk olmaktan ziyade otizm spektrum bozukluğu şemsiyesi altında değerlendirilmektedir.