AŞILAR OTİZME SEBEP OLUR MU?

Aşıların otizmle ilişkisi olmadığı artık bilinmektedir. Otizm artışını, aşılar ve tiyomersal koruyucu madde ile bağlantılı olup olmadığını inceleyen çalışmalar, civa, tiyomersal ve aşılarla otizm arasında hiçbir bağlantı bulamamıştır. Örneğin Japonya’da 1993’te aseptik menenjit olguları görülmesi sebebi ile birkaç yıl aşılama durdurulmuş, daha sonra otizm sıklığını inceleyen çalışmalar, aşı yapılmayan yıllarda otizm sıklığının arttığını göstermiştir(Uchiyama ve ark. 2007).