Bu alanda pek çok araştırma yapılmıştır. Çocuk ve ergenlerde DEHB oranı % 3-13 arası olduğu tespit edilmiştir. Yetişkinlerde yapılan çalışmalarda ortalama % 3.4(% 1.9-% 4.4) olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda sıklığı % 5-12 arasında olduğu ifade edilmiştir.