DEHB, erkeklerde kızlardan daha sık görülmektedir. Yapılan çalışmalarda 3 kat daha fazla iken kliniğe başvurmada bu oran 9 kata kadar çıkabilmektedir. Bunun nedeni ise erkeklerde davranışsal problemlerin ve kızlarda dikkat eksikliğinin daha fazla olmasından kaynaklantadır. Erişkinlikte E/K oranı 1.5-2 kata düşmektedir.

Erkeklerde daha çok bileşik tip görülmekte iken kızlarda daha çok dikkat eksikliği baskın tip görülmektedir. Buda kliniğe başvurmayı etkilemekte ve kızların hak ettiklerinden daha düşük eğitim almalarına ve ilerde mesleki yetersizlik yaşamalarına sebep olmaktadır.